Τι είναι η Αφασία;

Η Αφασία είναι αποτέλεσμα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου ή εγκεφαλικής κάκωσης και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί.

Η Αφασία συνήθως έρχεται ξαφνικά στη ζωή ενός ενήλικα αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά. Σε αυτή τη περίπτωση υπάρχει ΠρωτοπαθήςΠροοδευτικήΑφασία.

Όταν κάποιος έχει αφασία δυσκολεύεται να:

  • Μιλήσει
  • Κατανοήσει τους άλλους όταν μιλάνε
  • Διαβάσει
  • Γράψει
  • Χρησιμοποιήσει αριθμούς και να κάνει πράξεις

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο λογοθεραπευτής είναι ο ειδικός που αξιολογεί και θεραπεύει  την Αφασία.

Αρχικά, ο λογοθεραπευτής θα αξιολογήσει τον ασθενή έτσι ώστε να διαγνώσει τη Αφασία και να δει πού ακριβώς χρειάζεται ο ασθενής περισσότερη υποστήριξη π.χ. στην ομιλία ή/και στην κατανόηση.