Γέννηση

Κλάμα

2-3 μηνών

Κλαίει με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικές περιστάσεις, αποκρίνεται με γουργουρίσματα σε εσάς

3-4 μηνών

Βαβίζει τυχαία (βάβισμα π.χ. μπα μπα μπα, μα μα μα κτλ)

5-6 μηνών

Βαβίζει ρυθμικά

6-11 μηνών

Βαβίζει μιμούμενο την κανονική ομιλία, με εκφράσεις

12 μηνών

Λέει 1-2 λέξεις, αναγνωρίζει το όνομά του, μιμείται οικείους ήχους, αντιλαμβάνεται απλές εντολές

18 μηνών

Χρησιμοποιεί 5-20 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων ονομάτων

Μεταξύ 1 και 2 ετών

Λέει προτάσεις 2 λέξεων, το λεξιλόγιο αυξάνεται, κουνάει το χέρι του εννοώντας αντίο, αναπαράγει ήχους γνωστών ζώων , χρησιμοποιεί λέξεις όπως ‘’κι άλλο’’ για να δείξει ότι θέλει κάτι, καταλαβαίνει το όχι

Μεταξύ 2 και 3 ετών

Αναγνωρίζει μέρη του σώματος, αποκαλεί τον εαυτό του ‘εγώ’ αντί του ονόματός του, συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα, έχει λεξιλόγιο 450 λέξεων, χρησιμοποιεί μικρές προτάσεις, συνδυάζει 3-4 χρώματα, αναγνωρίζει το μικρό και το μεγάλο, αρέσκεται να ακούει την ίδια ιστορία να επαναλαμβάνεται, χρησιμοποιεί μερικώς τον πληθυντικό αριθμό

Μεταξύ 3 και 4 ετών

Μπορεί να λέει μια ιστορία, το μήκος των προτάσεων είναι 4-5 λέξεις, το λεξιλόγιο είναι περίπου 1000 λέξεις, γνωρίζει το επίθετό του, την οδό και αρκετές ρίμες-ομοιοκαταληξίες

Μεταξύ 4 και 5 ετών

Το μήκος της πρότασης είναι 4-5 λέξεων, χρησιμοποιεί τον αόριστο, το λεξιλόγιο είναι περίπου 1500 λέξεις, αναγνωρίζει τα χρώματα, τα σχήματα, ρωτάει ερωτήσεις όπως γιατί και ποιος

Μεταξύ 5 και 6 ετών

Το μήκος των προτάσεων είναι 5-6 λέξεις, το λεξιλόγιο είανι περίπου 2000 λέξεις, μπορεί να λέει από τι είναι φτιαγμένα/αποτελούνται τα αντικείμενα, γνωρίζει χωρικές σχέσεις όπως πάνω, μακριά κτλ., γνωρίζει την οδό, καταλαβαίνει το ίδιο και το διαφορετικό, μετράει 10 πράγματα, γνωρίζει το δεξί και αριστερό χέρι, χρησιμοποιεί όλων των ειδών τις προτάσεις