Πρόγραμμα για τον Αυτισμό και τις Αναπτυξιακές Διαταραχές 

Μετά από χρόνια εκπαιδεύσεων και εμπειρίας, έχουμε καταλήξει σε ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται να οφελεί παρά πολύ παιδιά που είναι στο Φάσμα του Αυτισμού ή έχουν κάποια Αναπτυξιακή Διαταραχή.

Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο μία παρέμβαση που να λειτουργεί για όλους. Έτσι, μετά από την αξιολόγηση δομείται και συστήνεται στις οικογένειες ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι είναι το πιο κατάλληλο για το θεραπευόμενο.
Το πρόγραμμα βασίζεται σε διάφορες μεθόδους στις οποίες έχει εκπαιδευτεί η Υπεύθυνη πχ Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA), Son Rise Program, μέθοδος TEACCH, messy play κ.α. (περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στο βιογραφικό). Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη συχνότητα και διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών που ποικίλλει από 3 έως 5 φορές την εβδομάδα, για 1 έως 3 ώρες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους τομείς του λόγου, του παιχνιδιού, των γνωστικών δεξιοτήτων, του μαθησιακού και παιδαγωγικού, των κοινωνικών δεξιοτήτων, του φαγητού, της αγγλικής γλώσσας και συνδυάζεται με άλλες ειδικές θεραπείες όπως η εργοθεραπεία, η συμβουλευτική γονέων και η ομάδα.

 

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις πχ ενημέρωση σχετικά με τις δυσκολίες και τις ικανότητες του παιδιού, ενημέρωση για την πρόοδο του θεραπευτικού προγράμματος, κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Θέματα που πραγματεύονται στη συμβουλευτική είναι:
Πως θέτω όρια
Πως ενισχύω την ανεξαρτησία του παιδιού πχ πάνα, ύπνος κτλ
Σχέσεις μεταξύ αδερφών
Πένθος
Διαζύγιο
Εφηβεία κ.α.

 

Σχολική ετοιμότητα 

Πρόκειται για τη σχολική προετοιμασία παιδιών που βρίσκονται στα Νήπια ή που έχουν επαναλάβει το Νηπιαγωγείο προκειμένου να εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες πριν διαβούν το κατώφλι του Δημοτικού.
Το πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των γνωστικών, προαναγνωστικών, προμαθηματικών, γλωσσικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες προκειμένου ένα παιδί να είναι όσο το δυνατό πιο έτοιμο για ομαλή μετάβαση και ένταξη στο Δημοτικό.

 

Μαθησιακές Δυσκολίες 

Η αντιμετώπιση των μαθησιακών διαταραχών στο Κέντρο μας περιλαμβάνει τη Μαθησιακή Αποκατάσταση με τη δημιουργία θεραπευτικού προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση των πεδίων που βρέθηκαν στην αξιολόγηση να είναι επηρεασμένα.

Πιο συγκεκριμένα, συνήθεις στόχοι αποτελούν:
Η ανάγνωση: αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση
Το λεξιλόγιο, η σύνταξη και η δομή του λόγου, η πραγματολογία
Η ορθογραφία
Ο γραπτός λόγος και ειδικά η κατανόηση και η έκφραση
Τα μαθηματικά: ποσοτικές έννοιες, αριθμητικές πράξεις, επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
Η Δυσγραφία
Η οργάνωση χρόνου

 

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία ασχολείται με την αδρή και λεπτή κινητικότητα, με την οργάνωση της σκέψης, την προσοχή, το γραφοκινητικό τομεα και την οπτική αντίληψη.

Έτσι λοιπόν, ορισμένοι βασικοι τομείς με τους οποίους ασχολείται ένας εργοθεραπευτής είναι:

Η αδρή και λεπτή κινητικότητα πχ πως να πετάει τη μπάλα, να σκαρφαλώνει, πως να εχει καλή ισορροπία, πως να πηδάει με το ένα ή και τα δυο πόδια, τη γενικότερη μυική ενδυνάμωση, πως να πιάσει το μολύβι κ.ά.

Η οργάνωση, η προσοχή και η συγκέντρωση.

Οι γνωστικες δεξιοτητες: πχ δεξιοτητες προσανατολισμού και οργανωσης, οπτική αντίληψη, οπτικοχωρικες δεξιοτητες

Δεξιότητες παιχνιδιού

Αισθητηριακή ρύθμιση: αφορά την αποκατάσταση- βελτίωση σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπέρ ή υπό ευαισθησία πχ σε κάποιον ήχο, σε κάποια υφή ή μυρωδιά. Πολλές φορές είναι γνωστή και ως αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration).

Λογοθεραπεία 

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τη διαχείριση των διαταραχών του λόγου, της ομιλίας, της επικοινωνίας, της κατάποσης, της φώνησης σε παιδιά και ενήλικες.

Τα προγράμματα του Κέντρου μας είναι εξατομικευμένα για το κάθε παιδί.
Αρχικά γίνεται η αξιολόγηση από την Υπεύθυνη ή κάποιο μέλος της ομαδας μας και στη συνέχεια θεσπίζονται οι στόχοι και οργανώνεται το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό – Θεραπευτικό Πρόγραμμα του κάθε θεραπευόμενου.
Η θεραπευτική διαδικασία περιλαμβάνει πληθώρα διασκεδαστικών ασκήσεων, παιχνίδι και ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων.
Πιστεύουμε στη συμμετοχή των γονέων στη θεραπεία και για αυτό σε περιπτώσεις που ενδείκνυται, η οικογένεια εντάσσεται στη διαδικασία της θεραπείας με διάφορους τρόπους.
Ορισμένες καταστάσεις στις οποίες βοηθάει η λογοθεραπεια είναι:
Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές (Γλωσσική Καθυστέρηση, Γλωσσικές Δυσκολίες, Ειδική Γλωσσική Διαταραχή, Σημασιολογική Διαταραχή, Πραγματολογική Διαταραχή)
Αναπτυξιακές Διαταραχές της Ομιλίας (Δυσαρθρία, Δυσπραξία, Διαταραχές άρθρωσης, Φωνολογική Διαταραχή)
Διαταραχές της Ροής/ Δυσρυθμίες (Τραυλισμός)
Επίκτητες Διαταραχές (Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση, Εκφυλιστικές Νευρολογικές Παθήσεις, Εγκεφαλικό επεισόδιο)
Πολλαπλές Αναπηρίες (Σύνδρομα, Εγκεφαλική Παράλυση)
Δυσφαγία (Διαταραχές Σίτισης και Κατάποσης)
Διαταραχές Φώνησης
Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος  (Αυτισμός, Σύνδρομο Άσπεργκερ)
Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Μη Λεκτική Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία)
Νοητική καθυστέρηση
Βαρηκοΐα- Κώφωση- Κοχλιακό εμφύτευμα

Γιατί να επιλέξετε λογοθεραπεία μαζί μας;

Εμείς ως ειδικοί, έχουμε τον έλεγχο του προγράμματος . Από εκεί και πέρα όμως, είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με τις οικογένειες οτιδήποτε τους απασχολεί.

Οι συνεδρίες στα περισσότερα προγράμματά μας διαρκούν 45 λεπτά. Όπου είναι αναγκαίο και γίνεται δίνουμε δουλειά και για το σπίτι.

Φροντίζουμε να επικοινωνούμε με το σχολείο και όταν χρειάζεται γίνονται επισκέψεις στο σχολείο ή και στο σπίτι.

Ενημερωνόμαστε συνεχώς και εκπαιδευόμαστε σε νέες μεθόδους έτσι ώστε να σας προσφέρουμε το πιο ολοκληρωμένο και κατάλληλο πρόγραμμα με στόχο τη γενίκευση των δεξιοτήτων.

Εκπαίδευση κοινωνικών δεξιοτήτων 

Πρόγραμμα PEERS

Η εκπαίδευση διαρκεί 14 εβδομάδες και απευθύνεται σε εφήβους που θέλουν να μάθουν πώς να κάνουν και να διατηρούν φιλίες. Το πρόγραμμα χρησιμοποιείται σε 35 χώρες, είναι παγκοσμίως αποδεκτό και αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Λος Άντζελες (UCLA). Κατά τη διάρκεια της κάθε συνεδρίας οι έφηβοι διδάσκονται σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες και τους δίνεται η δυνατότητα να τις εξασκήσουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μέσω κοινωνικών δραστηριοτήτων. Οι γονείς παρακολουθούν ξεχωριστά συνεδρίες και διδάσκονται πως να βοηθούν τους εφήβους να κάνουν και να διατηρούν φιλίες, βοηθωντας να επεκτείνουν το κοινωνικό τους δίκτυο και παρέχοντας ανατροφοδότηση μέσω του coaching κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίων καθηκόντων. Το PEERS μπορεί να είναι κατάλληλο για εφήβους με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος(Σύνδρομο Άσπεργκερ/Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας), Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχης- Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Αγχώδεις Διαταραχές, Κατάθλιψη και άλλες διαταραχές της κοινωνικότητας ή της συμπεριφοράς.
Η συμμετοχή του γονέα είναι υποχρεωτική.
Οι έφηβοι θα μάθουν πως:
-να χρησιμοποιούν κατάλληλα δεξιότητες συζήτησης
-να χρησιμοποιούν κατάλληλα το χιούμορ
-να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική επικοινωνία
-να μπαίνουν και να βγαίνουν σε μία συζήτηση
-να είναι καλοί οικοδεσπότες κατά τη διάρκεια συναντήσεων με φίλους
-να είναι καλοι με τα αθλήματα (σωστή αθλητικη συμπεριφορά)
-να διαχειρίζονται διαφωνίες
-να αλλάζουν μία κακή φήμη που μπορεί να έχουν
-να διαχειρίζονται σχόλια και κουτσομπολιά
-να διαχειρίζονται την απόρριψη, την κοροϊδία, το bullying

Για να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα είναι το κατάλληλο για τον έφηβο και για εσάς, γίνεται πρώτα μια αξιολόγηση.

Προσοχή! Δεν πρόκειται για μια ομάδα μέσα στην οποία οι έφηβοι θα αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έχοντας έναν ειδικό να τους συντονίζει ΑΛΛΑ πρόκειται για εκπαίδευση γονέα και εφήβου πάνω σε συγκεκριμένες ενότητες ούτως ώστε μετά τη λήξη του προγράμματος να συνεχίσει ο γονέας μέσω του coaching να εμπλουτίζει και να βελτιώνει τις κοινωνικές δεξιότητες.

Για εγγραφές και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 23140 10892.