Το Κέντρο μας προσφέρει την ευκαιρία στις οικογένειες παιδιών με Διαταραχές Αυτισμού Φάσματος να δουν τη μέθοδο Son Rise ΖΩΝΤΑΝΑ. Η Εισαγωγή διαρκεί 2 μέρες (Σάββατο και Κυριακή) για 8 ώρες την ημέρα. Το παιδί βρίσκεται στο δωμάτιο παιχνιδιού και μέσω συνδεδεμένης κάμερας, η οικογένεια παρακολουθεί το θεραπευτή με το παιδί μέσα στο δωμάτιο. Στόχος είναι μέσω της μοντελοποίησης η οικογένεια να γνωρίσει τη μέθοδο και στο τέλος να συζητήσουμε για τις επιλογές που υπάρχουν.

Η Εισαγωγή περιλαμβάνει το κομμάτι της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης του θεραπευτή με το παιδί όπως επιτάσσει η μέθοδος και οι αρχές του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!