αρχείο λήψης


Το Κέντρο μας έχει εκπαιδευτεί στη παραπάνω μέθοδο στην Αμερική. Χρησιμοποιώντας λοιπόν τις αρχές της παραπάνω μεθόδου στη θεραπευτική διαδικασία, δίνουμε τη δυνατότητα στις οικογένειες εντός και εκτός νομού να εκπαιδευτούν και να ξεκινήσουν και αυτοί να κάνουν τη δική τους παρέμβαση στο σπίτι.


Η εκπαίδευση διαρκεί 2 Σαββατοκύριακα και συνολικά 16 ώρες.Θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τις αρχές του προγράμματος και στη συνέχεια η εκπαίδευση θα είναι ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ, βλέποντας τον θεραπευτή με το παιδί σας και ολοκληρώνοντας θα μπείτε κι εσείς μέσα προκειμένου να εντοπίσουμε τυχόν ‘λάθη’ ή να απαντήσουμε απορίες.


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την πηγή:  http://www.autismtreatmentcenter.org/