1. Αρχική
  2. Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπεία ασχολείται με την αδρή και λεπτή κινητικότητα, με την οργάνωση της σκέψης, την προσοχή, το γραφοκινητικό τομέα και την οπτική αντίληψη.

Έτσι λοιπόν, ορισμένοι βασικοί τομείς με τους οποίους ασχολείται ένας εργοθεραπευτής είναι:

  • Η αδρή και λεπτή κινητικότητα π.χ. πως να πετάει τη μπάλα, να σκαρφαλώνει, πως να εχει καλή ισορροπία, πως να πηδάει με το ένα ή και τα δυο πόδια, τη γενικότερη μυϊκή ενδυνάμωση, πως να πιάσει το μολύβι κ.ά.
  • Η οργάνωση, η προσοχή και η συγκέντρωση
  • Οι γνωστικές δεξιότητες: π.χ. δεξιότητες προσανατολισμού και οργάνωσης, οπτική αντίληψη, οπτικοχωρικές δεξιότητες
  • Δεξιότητες παιχνιδιού
  • Αισθητηριακή ρύθμιση: αφορά την αποκατάσταση – βελτίωση σε περιπτώσεις όπου υπάρχει υπέρ ή υπό ευαισθησία π.χ. σε κάποιον ήχο, σε κάποια υφή ή μυρωδιά. Πολλές φορές είναι γνωστή και ως αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration)