Ο όρος Ειδική Γλωσσική Διαταραχή είναι ένα διαρκές και σημαντικό πρόβλημα του προφορικού λόγου.

Τα παιδιά με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή συνήθως αρχίζουν να μιλούν περίπου στην ίδια ηλικία με τα φυσιολογικά παιδιά, αλλά παρουσιάζουν έναν πιο αργό ρυθμό γλωσσικής ανάπτυξης και μια μικρή χρονολογική καθυστέρηση στην απόκτηση γλωσσικών ορόσημων (π.χ. πρώτη λέξη, πρώτη φράση).

 

Ένα παιδί με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή μπορεί να:

–       Έχει κακή άρθρωση

–       Κάνει νεύματα για να το καταλάβουν οι άλλοι

–       Απαντά μονολεκτικά ή με μικρές φράσεις

–       Ψάχνει να βρει τη σωστή λέξη

–       Επαναλαμβάνει την ίδια λέξη χωρίς λόγο

–       Μπερδεύει συλλαβές 

–       Μη χρησιμοποιεί σωστά τα άρθρα και γενικότερα την γραμματική

–       Αποφεύγει να μιλά

–       Έχει φτωχό λεξιλόγιο

–       Δυσκολεύεται να κατανοήσει σύνθετες προτάσεις

–       Μιλά πολύ γρήγορα

–       Δυσκολεύεται να εκφράσει με λέξεις αυτό που σκέφτεται

–       Καταλαβαίνει καλύτερα απ’ ότι μιλάει

 

Οι δυσκολίες αυτές, εάν δεν αντιμετωπιστούν, παραμένουν και μετά την πρώιμη παιδική ηλικία, συχνά κατά την διάρκεια των σχολικών χρόνων και μετέπειτα, όπου τα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην ανάγνωση και την γραφή.

 

Αν παρατηρήσετε ότι ένα παιδί έχει δυσκολίες με την ομιλία ή δεν κατακτάει τα γλωσσικά ορόσημα σε φυσιολογική ηλικία τότε πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα λογοθεραπευτή.