Η σημαντικότητα της Ψυχοκινητικής αγωγής

Home / Uncategorized / Η σημαντικότητα της Ψυχοκινητικής αγωγής

Εργαστήρι-Ψυχοκινητικής-φωτογραφία

Η Ψυχοκινητική αγωγή είναι η ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων του παιδιού.

Εκφράζει τη στενή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην αντίληψη, την εμπειρία και τη δράση σε όλα τα επίπεδα της προσωπικότητας.

Στόχος της είναι η αυτόνομη δράση του παιδιού που αναφέρεται σε σωματικές – φυσικές ικανότητες και δεξιότητες, στο χειρισμό αντικειμένων και πράξεις που απαιτούν νευρομυϊκό συντονισμό.

Η Ψυχοκινητική αγωγή ασχολείται με:

 • Τη γενική κινητικότητα (στήριξη του κεφαλιού-τετραποδική στήριξη – βάδιση)
 • Επιδεξιότητα των χεριών
 • Με το λόγο (έκφραση και κατανόηση)
 • Έλεγχο των σφιγκτήρων
 • Το μυϊκό τόνο

Μέσω της Ψυχοκινητικής αγωγής το παιδί καλείται να αναπτύξει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου, τον οπτικοκινητικό συγχρονισμό και συντονισμό, την ισορροπία (στατική και δυναμική ), την πλευρική κίνηση, την ορθοσωματική αγωγή, την αναπνευστική αγωγή, τη φαντασία και δημιουργικότητα.

Η ψυχοκινητική αγωγή αναπτύσσει και βελτιώνει :

 • τις αντιληπτικοκινητικές λειτουργίες/ικανότητες και την αισθητηριακή ολοκλήρωση (sensory integration) :
  • κιναισθητική αντίληψη (αίσθηση του σώματος στο χώρο)
  • οπτική αντίληψη
  • ακουστική αντίληψη
  • αντίληψη μέσω της αφής
  • ικανότητες συντονισμού
  • δεξιότητες προσανατολισμού (χώρος, χρόνος, κατεύθυνση
  • τις κινητικές δεξιότητες:
  • ανάπτυξη και βελτίωση των θεμελιωδών κινητικών προτύπων (βάδισμα, τρέξιμο, ρίψεις, άλματα, λάκτισμα, σύλληψη μπάλας
  • το ρυθμό
  • βασικές φυσικές ικανότητες (ταχύτητα, ευλυγισία, ευκινησία και επιδεξιότητα).

Προλαμβάνει, βελτιώνει και διορθώνει μορφολογικές και λειτουργικές παρεκκλίσεις (ορθοπεδικές κ.α.). Βοηθά στην εξάσκηση των υποστηρικτικών μυϊκών μαζών (κορμός, ραχιαίοι, κοιλιακοί) που βοηθούν στην όρθια και σωστή στάση του κορμού.

Η Ψυχοκινητική αγωγή απευθύνεται στις εξής άτομα με νευρολογικές διαταραχές, εγκεφαλοπάθεια,νοητική καθυστέρηση, επιληψία, ψυχοκινητική καθυστέρηση, παιδιά αδέξια, με κακή τοποθέτηση στο χώρο, παιδιά με αστάθεια, παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς.

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ!!
Το Κέντρο μας διαθέτει καθηγήτρια ειδικής φυσικής αγωγής η οποία αξιολογεί, θεσπίζει στόχους και παρεμβαίνει με τον κατάλληλο τρόπο ανάλογα τις ανάγκες του κάθε παιδιού.