Στο Κέντρο μας χρησιμοποιούνται οι εξής μέθοδοι:

  • Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς
  • The Son Rise Programe
  • PECS , Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας με εικόνες
  • Αρχές του TEACCH
  • Αισθητηριακή ολοκλήρωση
  • Κοινωνικές Ιστορίες
  • Σχολές γονέων με βάση του συστήματος Χουρδάκη
  • Εκπαίδευση υπεύθυνων γονέων βάση του Thomas Gordon
  • Ψυχολογική Στήριξη παιδιών, εφήβων και οικογενειών που βιώνουν πένθος

Ενημερωθείτε για οποιαδήποτε από τις παραπάνω μεθόδους κατευθείαν από εμάς κλείνοντας ένα ραντεβού!!