1. Αρχική
  2. Μαθησιακές Δυσκολίες

Μαθησιακές Δυσκολίες

Η αντιμετώπιση των μαθησιακών διαταραχών στο Κέντρο μας περιλαμβάνει τη Μαθησιακή Αποκατάσταση με τη δημιουργία θεραπευτικού προγράμματος που στοχεύει στη βελτίωση των πεδίων που βρέθηκαν στην αξιολόγηση να είναι επηρεασμένα.

Πιο συγκεκριμένα, συνήθεις στόχοι αποτελούν:

  • Η ανάγνωση: αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση
  • Το λεξιλόγιο, η σύνταξη και η δομή του λόγου, η πραγματολογία
  • Η ορθογραφία
  • Ο γραπτός λόγος και ειδικά η κατανόηση και η έκφραση
  • Τα μαθηματικά: ποσοτικές έννοιες, αριθμητικές πράξεις, επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
  • Η Δυσγραφία
  • Η οργάνωση χρόνου