Στο τέλος του νηπιαγωγείου το παιδί σας θα πρέπει να είναι ικανό:


 • Να ακολουθεί 1-2 απλές οδηγίες στη σειρά
 • Να ακούει και να κατανοεί ιστορίες κατάλληλες για την ηλικία του
 • Να ακολουθεί μια απλή συζήτηση
 • Να γίνεται κατανοητό από τους περισσότερους ανθρώπους
 • Να απαντάει απλές ναι/ όχι ερωτήσεις
 • Να απαντάει ερωτήσεις ανοιχτού τύπου (π.χ. τι έφαγες για μεσημεριανό)
 • Να επαναλαμβάνει ιστορία ή να μιλά για ένα γεγονός
 • Να συμμετέχει κατάλληλα σε συζητήσεις
 • Να δείχνει ενδιαφέρον και να ξεκινά συζητήσεις
 • Να ξέρει πως λειτουργεί ένα βιβλίο (διαβάζω από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω)
 • Να καταλαβαίνει ότι οι λέξεις που λέμε αποτελούνται από ήχους
 • Να βρίσκει λέξεις που κάνουν ρίμα (καπέλο και μοντέλο)
 • Να συγκρίνει και να ταιριάζει λέξεις βασιζόμενο στους ήχους των λέξεων
 • Να κατανοεί ότι τα γράμματα αντιπροσωπεύουν ήχους και οι ήχοι αντιστοιχούν σε γράμματα
 • Να προσδιορίζει τα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα
 • Να αναγνωρίζει κάποιες λέξεις οπτικά
 • ‘Να διαβάζει’ αρκετές εικόνες από βιβλία
 • Να μιμείται την ανάγνωση μιλώντας για εικόνες σε ένα βιβλίο
 • Να γράφει το όνομά του και το επίθετό του
 • Να ζωγραφίζει εικόνα που να δείχνει μια ιστορία, να λέει την ιστορία
 • Να γράφει κεφαλαία και μικρά γράμματα

Στο τέλος της Ά τάξης δημοτικού το παιδί σας θα πρέπει να είναι ικανό:

 • Να θυμάται πληροφορίες
 • Να αποκρίνεται σε οδηγίες
 • Να ακολουθεί οδηγίες 2-3 βημάτων σε χρονική ακολουθία
 • Να γίνεται εύκολα κατανοητό
 • Να απαντά πιο πολύπλοκες ναι/ όχι ερωτήσεις
 • Να λέει και να επαναλαμβάνει ιστορίες και γεγονότα με λογική χρονική ακολουθία
 • Να εκφράζει ιδέες με ποικιλία ολοκληρωμένων προτάσεων
 • Να χρησιμοποιεί τα περισσότερα γραμματικά φαινόμενα σωστά
 • Να ρωτά και να απαντά σε “wh” questions (ποιος, τι, που, πότε, γιατί)
 • Να μένει σε ένα θέμα και να εναλλάσσει τη σειρά του στη συζήτηση
 • Να δίνει οδηγίες
 • Να ξεκινά συζήτηση
 • Να δημιουργεί λέξεις που κάνουν ρίμα
 • Να προσδιορίζει όλους τους ήχους σε μικρές λέξεις
 • Να κάνει διάφορους ήχους συμπλέγματα προκειμένου να φτιάξει λέξεις
 • Να αντιστοιχεί γραπτές λέξεις με προφορικές
 • Να προσδιορίζει γράμματα, λέξεις, προτάσεις
 • Να κόβεις τις λέξεις σε ήχους όταν διαβάζει
 • Να έχει οπτικό λεξιλόγιο 100 γνωστών λέξεων (να τις αναγνωρίζει με το που τις βλέπει χωρίς ανάγνωση πραγματική)
 • Να καταλαβαίνει τι διαβάζει
 • Να εκφράζει ιδέες στο γραπτό του
 • Να γράφει καθαρά
 • Να συλλαβίζει γνωστές λέξεις σωστά
 • Να ξεκινά κάθε πρόταση με κεφαλαίο γράμμα και να χρησιμοποιεί τελεία
 • Να γράφει ποικιλία ιστοριών, σημειώσεων

Στο τέλος της ΄Β τάξης δημοτικού το παιδί θα πρέπει να είναι ικανό:

 • Να ακολουθεί 3-4 προφορικές οδηγίες σε χρονική ακολουθία
 • Να κατανοεί οδηγίες (μέρος, χώρος, χρόνος)
 • Να απαντά σωστά σε ερωτήσεις σχετικά με ιστορία ανάλογη της ηλικίας του
 • Να δίνει οδηγίες 3-4 βημάτων
 • Να χρησιμοποιεί προφορικό λόγο για να πείσει και να διασκεδάσει
 • Να μένει σε ένα θέμα, να παίρνει τη σειρά του, να χρησιμοποιεί κατάλληλη βλεμματική επαφή κατά τη διάρκεια της συζήτησης
 • Να ξεκινά και να κλείνει τη συζήτηση κατάλληλα
 • Έχει πλήρως εδραιωμένα όλα τα φωνήματα και τους ήχους και την φωνολογική ενημερότητα
 • Συνδέει ήχους, συλλαβές, λέξεις και φράσεις με την γραπτή τους μορφή
 • Αναγνωρίζει πολλές λέξεις οπτικά
 • Χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία όταν διαβάζει (π.χ. εικόνες, τίτλους/ επικεφαλίδες, πληροφορίες)
 • Ξαναδιαβάζει και αυτοδιορθώνεται όταν είναι απαραίτητο
 • Εξηγεί στοιχεία- κλειδιά μιας ιστορίας (π.χ. την κεντρική ιδέα, τους ήρωες, την πλοκή)
 • Χρησιμοποιεί τις εμπειρίες για να προβλέψει και να δικαιολογήσει τι θα συμβεί μετά σε ιστορίες κατάλληλες για την ηλικία του
 • Διαβάζει, ξαναλέει ιστορία σε χρονική ακολουθία
 • Διαβάζει αθόρυβα αλλά και δυνατά με ροή
 • Διαβάζει αυθόρμητα
 • Γράφει ευανάγνωστα
 • Χρησιμοποιεί ποικιλία προτάσεων σε εκθέσεις, ποίηση ή σε μικρές ιστορίες (φανταστικές και μη)
 • Χρησιμοποιεί τα βασικά σημεία στίξης και χρησιμοποιεί τα κεφαλαία γράμματα κατάλληλα
 • Οργανώνει τη γραφή ώστε να περιλαμβάνει αρχή, μέση και τέλος
 • Τεμαχίζει τις συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις σωστά

Στο τέλος της ΄Γ τάξης δημοτικού το παιδί σας θα πρέπει να είναι ικανό:

 • Να ακούει συζήτηση ομάδας
 • Να μιλά καθαρά με κατάλληλη φωνή
 • Να ρωτά και να αποκρίνεται σε ερωτήσεις
 • Να συμμετέχει σε συζητήσεις και συνομιλίες ομάδας
 • Να χρησιμοποιεί λεξιλόγιο σύμφωνα με το υποκείμενο
 • Να παραμένει σε ένα θέμα, αν χρησιμοποιεί κατάλληλη βλεμματική επαφή, να περιμένει και να παίρνει τη σειρά του σε μία συζήτηση
 • Να κάνει ακριβή περίληψη μιας ιστορίας
 • Να εξηγεί τι έχει μάθει
 • Να έχει ολοκληρωμένες γνώσεις των φωνημάτων
 • Να αναλύει τις λέξεις όταν διαβάζει
 • Να χρησιμοποιεί στοιχεία από τη γλώσσα και τη δομή του κειμένου για να καταλάβει τι διαβάζει
 • Να προβλέπει και να αιτιολογεί τι θα συμβεί μετά στην ιστορία και να συγκρίνει ιστορίες μεταξύ τους Να απαντά και να ρωτά ερωτήσεις σχετικά με γραπτό υλικό
 • Να χρησιμοποιεί πληροφορίες που χρειάζονται για να μάθει για καινούρια θέματα
 • Να διαβάζει βιβλία κατάλληλα της ηλικίας του με ευχέρεια
 • Να ξαναδιαβάζει και να διορθώνει λάθη όταν είναι απαραίτητο
 • Να οργανώνει, να σχεδιάζει, να αλλάζει και να προσθέτει
 • Να περιλαμβάνει λεπτομέρειες στο γραπτό του
 • Να γράφει ιστορίες, γράμματα, απλές εξηγήσεις, σύντομες περιλήψεις
 • Να γράφει απλές λέξεις σωστά, να χρησιμοποιεί λεξικό για να διορθώσει την ορθογραφία