1. Διαταραχές της φώνησης: οζίδια, πολύποδες, κύστη στις φωνητικές χορδές, οίδημα Reinke, παράλυση φωνητικών χορδών
  2. Διαταραχές της ομιλίας:

Διαταραχές της άρθρωσης όπου ένα ή και περισσότερα φωνήματα είτε δεν εκφέρονται καθαρά είτε αντικαθιστώνται με άλλα

Διαταραχές του ρυθμού π.χ. τραυλισμός

Δυσπραξία, επίσης γνωστή και ως απραξία. Είναι διαταραχή της ομιλίας κατά την οποία κάποιος δε μπορεί να πει κάτι που θέλει με το σωστό τρόπο και το λέει διαφορετικά κάθε φορά π.χ. αντί για καρέκλα λέει τη μία φορά κεράκλα και την άλλη φορά ρακέκλα

  1. Διαταραχές του λόγου:

Διαταραχές του αντιληπτικού λόγου όπου επηρεάζεται η αντίληψη του λόγου

Διαταραχές του εκφραστικού λόγου όπου επηρεάζεται η εκφορά του λόγου

Αφασία αφορά διαταραχές οι οποίες ακολουθούν το εγκεφαλικό επεισόδιο

  1. Διαταραχές της επικοινωνίας:

Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος