Ο τραυλισμος ειναι μια διαταραχη της ομιλιας με συμπτωματα την επαναληψη του ήχου, της συλλαβης, της λέξης, της φράσης. Αλλο συμπτωμα είναι η επιμηκυνση των ήχων π.χ. μμμμαμα ή η απότομη διακοπή των ήχων και συλλαβών.

Η αιτιολογία του τραυλισμού μπιρεί να συνδέεται με γενετικούς παράγοντες π.χ. κληρονομικότητα ή με περιβαλλοντικούς παράγοντες σε συνδυασμό με την προδιάθεση του παιδιού π.χ. αυξημένες προσδοκίες γονέων, περιβάλλον που επικρατεί άγχος, γρήγορη οιμιλία.

Η πρόγνωση του τραυλισμού σχετίζεται με διάφορους παράγοντες όπως το φύλο, την ηλικία, τη σοβαρότητα των επεισοδίων και τη διάρκεια, την ηλικία έναρξης των επεισοδίων.

Αν νομίζετε ότι το παιδί σας τραυλίζει θα ήταν καλό να επισκεφτείτε έναν ειδικό επαγγελματία (λογοθεραπευτή) ο οποίος θα αξιολογήσει το παιδί και θα σας συμβουλεύσει.

Η πρώιμη παρέμβαση δηλαδή η θεραπεία του τραυλισμού σε όσο το δυνατό μικρότερη ηλικία είναι σημαντική καθώς είναι ικανή σε κάποιες περιπτώσεις να αποτρέψει το χρόνιο τραυλισμό, ενώ σε κάποιες άλλες να βοηθήσει το παιδί και το οικογενειακό περιβάλλον όσο το δυνατό περισσότερο.