αρχείο λήψης


Η δυσαριθμησία είναι η ειδική μαθησιακή δυσκολία που παρουσιάζουν ορισμένα παιδιά στα μαθηματικά.

Η δυσαριθμησία δε σχετίζεται με τη νοημοσύνη του παιδιού, με τις γενικότερες ικανότητές του και με το πολιτισμικό περιβάλλον, την ψυχική του υγεία ή με την ύπαρξη αισθητηριακών προβλημάτων. Σύμφωνα με έρευνες και μελέτες πάνω στη δυσαριθμησία, υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό συσχέτιση μεταξύ των δυσκολιών που εμφανίζει το παιδί στο λόγο γραπτό και προφορικό και δυσκολιών στην αριθμητική.

Τα παιδιά με δυσαριθμησία παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

Δυσκολεύονται να μάθουν το αναλογικό ρολόι και την ώρα, τις μονάδες μέτρησης μήκους, βάρους, κλπ., τα χρήματα, τα κλάσματα και τις  αριθμητικές πράξεις τους, καθώς και τα ονόματα των γεωμετρικών σχημάτων και των τύπων.

Αδυνατούν να αναγνωρίσουν ή και να διακρίνουν τα αριθμητικά σύμβολα.

Δυσκoλεύovται vα μάθoυv απέξω τηv πρoπαίδεια τoυ πολλαπλασιασμού.

Δυσκoλεύovται vα κάvoυv τις  πράξεις της αριθμητικής voερά και συχνά θέλουν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένα αντικείμενα (π.χ. δάχτυλα).

Κάvoυv λάθη στη λύση προβλημάτων γιατί δεv έχoυv καταλάβει καλά την εκφώνηση των ασκήσεων.

Έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στην κατανόηση της «γλώσσας των μαθηματικών».

Κάνουν λάθη «επιπολαιότητας» στην εκτέλεση πράξεων.

Ξεχvούν τα κρατoύμεvα ή τα δίvoυv σε λάθoς ψηφίo, μπορεί να βάλoυv σε λάθoς θέση τα ψηφία στις κάθετες πράξεις ή μπορεί να κάvoυv λάθoς βήματα για vα λύσoυv μια πράξη (π.χ. στηv διαίρεση).

Συναντούν δυσκολίες στη διαχείριση των χρημάτων

Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς ότι όσο πιο έγκαιρη είναι η διάγνωση της μαθησιακής αυτής δυσκολίας, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η αντιμετώπισή της. Η έγκαιρη διάγνωση θα βοηθήσει τόσο στη μη παρεμπόδιση της προόδου του παιδιού, όσο και στη μη υπονόμευση της ψυχολογικής του κατάστασης.

Η αξιολόγηση των μαθηματικών δεξιοτήτων του παιδιού πρέπει να γίνεται από Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο ή/και άλλον καταρτισμένο ειδικό. Αν συνυπάρχουν και άλλες δυσκολίες συμπεριφοριστικού χαρακτήρα, τότε συστήνεται η αξιολόγηση από άλλους ειδικούς, όπως π.χ. Κλινικός Ψυχολόγος ή Παιδοψυχίατρος.

Οι γονείς από την πλευρά τους μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί που έχει δυσαριθμησία προσέχοντας τη συμπεριφορά του και τα συναισθήματα του στο σπίτι κατά τη διάρκεια της μελέτης των μαθημάτων για την επόμενη ημέρα.  Για αυτό τον λόγο φροντίστε να είστε προσεκτικό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε το παιδί και μην το κατηγορείτε άσκοπα.

Διαλέξτε  για την ώρα μελέτης των μαθηματικών μια ήρεμη στιγμή, όταν το παιδί είναι ξεκούραστο και ευδιάθετο.Μειώστε το χρόνο μελέτης, όταν βλέπετε ότι υπάρχει εκνευρισμός και μην επιμένετε γιατί τότε θα ενισχύσετε τα αρνητικά συναισθήματα του παιδιού για την αριθμητική. Να επιλέγετε ασκήσεις και πράξεις στις οποίες ξέρετε ότι το παιδί σας τα καταφέρνει καλά και να δείχνετε ικανοποίηση τονώνοντάς του την αυτοπεποίθηση. Μην κάνετε άσχημους  χαρακτηρισμούς και σχόλια και μη μαλώνετε το παιδί σας γιατί η δυσκολία που αντιμετωπίζει δεν ευθύνεται σε τεμπελιά. Προσπαθείτε να εξιχνιάζετε τον τρόπο σκέψης και επίλυσης που χρησιμοποιεί το παιδί σας.

Εάν βλέπετε οι δυσκολίες  στην κατανόηση των αριθμητικών πράξεων να επιμένουν μιλήστε με τον εκπαιδευτικό του παιδιού σας σχετικά με τη συμπεριφορά του στο μάθημα των μαθηματικών.


Πηγή: babyradio