αρχείο λήψης

Η Πρώιμη Παρέμβαση είναι η θεραπεία που γίνεται σε παιδιά βρεφικής και παιδικής ηλικίας τα οποία είναι υψηλού κινδύνου μέχρι αυτά να ενταχθούν στο σχολικό σύστημα.

Η Πρώιμη Παρέμβαση περιλαμβάνει ποικίλες θεραπευτικές υπηρεσίες για πολύ μικρά παιδιά και τις οικογένειές τους ώστε να ενδυναμώσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις ικανότητες του παιδιού και της οικογένειας.

Ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε Προγράμματα Πρώιμης Παρέμβασης αν παρουσιάζει:

  • δυσκολίες αδρής κινητικότητας
  • δυσκολίες λεπτής κινητικότητας
  • δυσκολίες αισθητηριακής αντίληψης
  • δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης
  • δυσκολίες επικοινωνίας
  • δυσκολίες λόγου
  • δυσκολίες κοινωνικότητας
  • δυσκολίες συμπεριφοράς

Ενημερωθείτε περισσότερο από εμάς με μία δωρεάν συνάντηση για συζήτηση καθώς και για τα Προγράμματα που προσφέρει το Κέντρο μας και τις εκπαιδεύσεις που έχει.