αρχείο λήψης (1)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης  αφορά την πρόληψη και θεραπεία βρεφών και νηπίων  (0-3 ετών) τα οποία εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση σε έναν ή περισσότερους τομείς (γνωστικός τομέας, κινητικός τομέας, γλωσσικός τομέας, ψυχοκοινωνικός τομέας) για την προαγωγή υγιούς ανάπτυξης και ομαλής ένταξης των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον. Η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαταραχής συμβάλλει στη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Το Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης προσφέρει μία ποικιλία θεραπευτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων για τα βρέφη και τα νήπια που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και τους γονείς τους, περιλαμβάνοντας:

  • Εκπαίδευση οικογένειας, συμβουλευτική και υποστήριξη
  • Λογοθεραπεία
  • Ψυχοκινητική αγωγή
  • Προσαρμοσμένη/ Θεραπευτική γυμναστική
  • Υπηρεσίες ψυχολογικής φύσεως