1. Αρχική
  2. Πρόγραμμα για τον Αυτισμό και τις Αναπτυξιακές Διαταραχές

Πρόγραμμα για τον Αυτισμό και τις Αναπτυξιακές Διαταραχές

Μετά από χρόνια εκπαιδεύσεων και εμπειρίας, έχουμε καταλήξει σε ένα πρόγραμμα το οποίο φαίνεται να οφελεί παρά πολύ παιδιά που είναι στο Φάσμα του Αυτισμού ή έχουν κάποια Αναπτυξιακή Διαταραχή.

Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μόνο μία παρέμβαση που να λειτουργεί για όλους. Έτσι, μετά από την αξιολόγηση δομείται και συστήνεται στις οικογένειες ένα πρόγραμμα που πιστεύουμε ότι είναι το πιο κατάλληλο για το θεραπευόμενο.
Το πρόγραμμα βασίζεται σε διάφορες μεθόδους στις οποίες έχει εκπαιδευτεί η Υπεύθυνη π.χ. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA), Son Rise Program, μέθοδος TEACCH, messy play κ.α. (περισσότερες πληροφορίες θα δείτε στο βιογραφικό). Η επιτυχία του προγράμματος βασίζεται στη συχνότητα και διάρκεια των θεραπευτικών συνεδριών που ποικίλλει από 3 έως 5 φορές την εβδομάδα, για 1 έως 3 ώρες.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τους τομείς του λόγου, του παιχνιδιού, των γνωστικών δεξιοτήτων, του μαθησιακού και παιδαγωγικού, των κοινωνικών δεξιοτήτων, του φαγητού, της αγγλικής γλώσσας και συνδυάζεται με άλλες ειδικές θεραπείες όπως η εργοθεραπεία, η συμβουλευτική γονέων και η ομάδα.