1. Αρχική
  2. Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε διάφορες περιπτώσεις πχ ενημέρωση σχετικά με τις δυσκολίες και τις ικανότητες του παιδιού, ενημέρωση για την πρόοδο του θεραπευτικού προγράμματος, κατευθύνσεις σε συγκεκριμένα θέματα. Θέματα που πραγματεύονται στη συμβουλευτική είναι:

  • Πως θέτω όρια
  • Πως ενισχύω την ανεξαρτησία του παιδιού πχ πάνα, ύπνος κλπ.
  • Σχέσεις μεταξύ αδερφών
  • Πένθος
  • Διαζύγιο
  • Εφηβεία κ.α.