1. Αρχική
  2. Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων

Παρέχεται συμβουλευτική γονέων/οικογένειας προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις δυσκολίες και τις ικανότητες του παιδιού/ενήλικα. Επιπλέον, δίνονται κατευθυντήριες γραμμές γύρω από τα θέματα που τους αφορούν.