1. Αρχική
  2. Σχολική ετοιμότητα

Σχολική ετοιμότητα

Πρόκειται για την σχολική προετοιμασία παιδιών που βρίσκονται στα Νήπια ή που έχουν επαναλάβει το Νηπιαγωγείο προκειμένου να εφοδιαστούν με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες πριν διαβούν το κατώφλι του Δημοτικού.

Το πρόγραμμα σχολικής ετοιμότητας περιλαμβάνει την ανάπτυξη των γνωστικών, προαναγνωστικών, προμαθηματικών, γλωσσικών, κοινωνικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητες προκειμένου ένα παιδί να είναι όσο το δυνατό πιο έτοιμο για την ένταξη στο Δημοτικό.