Η ψυχοκινητική αγωγή είναι μία σωματο-θεραπευτική μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί την μοντελοποίηση, προγράμματα κίνησης που στηρίζονται σε συγκεκριμένο στόχο. Η ψυχοκινητική αγωγή απαιτεί την ενεργητική δραστηριότητα του παιδιού και εκτός από την φυσική σωματική συμμετοχή του παιδιού, δουλεύεται και το ψυχικό και κοινωνικό κομμάτι.

Θεωρία της ψυχοκινητικής αγωγής

 • Η ψυχολογική αλλαγή θα έχει αντίκτυπο στην λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος

 • Ο όρος ψυχοσωματικό εκφράζει τη σύνθετη αίσθηση του ατόμου συμπεριλαμβάνοντας τη διάθεση και το πως νιώθει το σώμα

 • Η ψυχολογική δυσφορία μπορεί να έχει συνέπειες στο σώμα. Η στενή σχέση μεταξύ ψυχολογικής κατάστασης και σωματικής κατάστασης είναι αποδεδειγμένη

 • Το σωματικό σχήμα αποτελεί τη βασική σύνδεση του ατόμου με τον κόσμο

 • Τα ψυχικά και ψυχοσωματικά προβλήματα φαίνονται να είναι παρόντα στο σώμα μας

 • Η επίγνωση του σώματος είναι αλληλένδετη με τις σωματικές και ψυχολογικές λειτουργίες

 • Η παθητική καθώς και η ενεργητική κινητική δραστηριότητα βοηθάει στην ενίσχυση και βελτίωση των κινητικών λειτουργιών

 • Η ενεργητική κινητική δραστηριότητα αναπτύσσει την προσωπικότητα, την αυτογνωσία και την αυτοαξιολόγηση

  Η Ψυχοκινητική Αγωγή

  Η ψυχοκινητική θεραπεία βοηθάει το άτομο να πλησιάσει σε μία πιο ολοκληρωμένη κατανόηση του εαυτού του και των λειτουργιών του και του διδάσκει τις ικανότητες που, μέσω της θεραπείας, έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να χρησιμοποιήσει τις ικανότητες αυτές προκειμένου να αναπτύξει τη προσωπικότητα και τη κοινωνικότητά του. Παρακάτω παρατίθενται οι τομείς ανάπτυξης μέσω της ψυχοκινητικής αγωγής.

 • Αίσθηση της κίνησης

 • Σωματική και ψυχική ενότητα

 • Αδρή και λεπτή κινητικότητα

 • Αισθητηριακή επεξεργασία

 • Ισορροπία

 • Στάση σώματος

 • Οπτικοκινητικός συντονισμός

 • Γραφοκινητικές δεξιότητες

 • Αμφιπλευρικότητα

 • Οπτική και χωρική αντίληψη

 • Οργάνωση και συγκέντρωση

 • Αυτοαποδοχή

 • Ακεραιότητα

 • Σωματικός συμβολισμός

 • Συναισθηματικός αυθορμητισμός

 • Δημιουργικότητα

 • Κοινωνικότητα

 • Επικοινωνία

   Η ψυχοκινητική αγωγή εφαρμόζεται με επιτυχία σε παιδιά με διάφορες δυσκολίες π.χ. Ψυχοκινητική ανωριμότητα, Σύνδρομο αδέξιου παιδιού, Διαταραχή του συντονισμού των κινήσεων, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Απραξία, Νευρική Ανορεξία, Βουλιμία κ.ά. και εφαρμόζεται από την ηλικία των 2.5 ετών!