Η Ψυχοκινητική αγωγή ασχολείται με: τη γενική κινητικότητα, επιδεξιότητα των χεριών, τον εκφραστικό και αντιληπτικό λόγο, τον έλεγχο των σφιγκτήρων και το μυικό τόνο.

Μέσα από την ψυχοκινητική αγωγή το παιδί καλείται να αναπτύξει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την ισορροπία, την πλευρική κίνηση,  την αναπνοή, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα.

Τομείς που αναπτύσσει και βελτιώνει:

  • αίσθηση του σώματος στο χώρο
  • οπτική, απτική και ακουστική αντίληψη
  • συντονισμό κινήσεων
  • δεξιότητες προσανατολισμού
  • κινητικές δεξιότητες
  • ρυθμό
  • φυσικές ικανότητες (ταχύτητα, ευλυγισία)

Ενισχύει την πρόληψη και αποκατάσταση μορφολογικών και λειτουργικών παρεκκλίσεων.

Απευθύνεται σε άτομα με: νευρολογικές διαταραχές, ψυχοκινητική καθυστέρηση/ ανωριμότητα, αδεξιότητα, διαταραχές συμπεριφοράς, αναπτυξιακές διαταραχές.