Περιλαμβάνει την ατομική θεραπεία παιδιών/ενηλίκων οι οποίοι βάση της αξιολόγησης φαίνεται να εμφανίζουν κάποια ψυχολογική διαταραχή. Π.χ. άγχος, κατάθλιψη.