Η Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση έχει ως στόχο:

 • την ανάπτυξη των δεξιοτήτων κοινωνικής συμπεριφοράς καθώς και την ικανότητα προσαρμογής του παιδιού σε κοινωνικές καταστάσεις, την μείωση συναισθηματικών παραγόντων που πιθανό να επιβαρύνουν το παιδί π.χ. επιθετικότητα, άγχος, απόσυρση ,την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού και την επιβοήθηση του παιδιού να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του και να τις γενικεύσει
 • την ανάπτυξη των γνωστικών του δεξιοτήτων.

 

Η ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση εφαρμόζεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Η Ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση βασίζεται στις αρχές παρέμβασης της Ψυχολογικής υποστήριξης και στις αρχές της ειδικής μαθησιακής παρέμβασης.

Η δόμηση της ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης στηρίζεται στην αξιολόγηση με συλλογή δεδομένων τόσο μέσω κλινικής παρατήρησης όσο και με τη χρήση σταθμισμένων ή/και ανιχνευτικών τεστ.

Η ψυχοπαδαγωγική παρέμβαση παρεμβαίνει στους τομείς:

 • Της επικοινωνίας και του προφορικού λόγου
 • Της ικανότητας συγκέντρωσης και προσοχής
 • Της γνώσης προσωπικών πληροφοριών και επιτυχούς ανταλλαγής πληροφοριών
 • Της συναισθηματικής έκφρασης
 • Των κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Του προσανατολισμού στο χρόνο και στο χώρο
 • Της πλευρίωσης
 • Της μνήμης
 • Της ευελιξίας, φαντασίας, δημιουργηκότητας
 • Του γνωστικού τομέα
 • Των σχολικών δεξιοτήτων
 • Της φωνολογικής ενημερότητας
 • Της γραφής
 • Της ελεύθερης γραπτής έκφρασης
 • Της ανάγνωσης
 • Των μαθηματικών/ αριθμητικής

Το Κέντρο μας προσφέρει υπηρεσίες πλήρους αξιολόγησης, θέσπιση στόχων καθώς και ψυχοπαιδαγωγική παρέμβαση στους παραπάνω τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.