Καλοκαιρινά Σχολεία!!

May 4, 2014

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  16 ΙΟΥΝΙΟΥ-31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τα προγράμματα περιλαμβάνουν: Ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων παιδιών ηλικίας 5-10 ετών (2 ώρες/ εβδομάδα) Μαθητική ομάδα για παιδιά που θα πάνε ΄Β-΄ΣΤ τάξη (3 ώρες/ εβδομάδα) Πρόγραμμα γλωσσικής αντίληψης και έκφρασης παιδιών 3-6 ετών (3 ώρες/ εβδομάδα) Πρόγραμμα Προγραφής και Προανάγνωσης παιδιών που θα πάνε στην…

Περισσότερα